0

تست

تاریخ انتشار 97/10/23 ساعت:1:44
سشیبسبسبسی سشیبسبسبسی سشیبسبسبسی سشیبسبسبسی سشیبسبسبسی سشیبسبسبسی سشیبسبسبسی سشیبسبسبسی

استراتژی بازاریابی در برابر طرح بازاریابی

تاریخ انتشار 97/10/22 ساعت:3:07
استراتژی بازاریابی در برابر طرح بازاریابی  اشتباه گرفتن تفاوت بین استراتژی بازاریابی و طرح بازاریابی برای صاحبان کسب و کار مسئله غیر معمولی نیست. در این مطلب ...

هر آنچه که درباره چاپ و انواع آن باید بدانید

تاریخ انتشار ساعت:2:47
هر آنچه که درباره چاپ و انواع آن باید بدانید تعریف چاپ :چاپ به معنی انتقال مطالب (متن نوشته شده، حروف، عکس، طرح، نقش و…) روی حامل ...

تبلیـــغــــــــات ؟؟؟

تاریخ انتشار ساعت:1:47
در جهان امروز انتقال پیام از راههای متفاوتی صورت میگیرد. ما معتقدیم که هرچه قدر این پیامها خلاقانه تر و راهبردی تر باشند ،تأثیرشان بیشتر ...