سازه دو

کد 2
بلوار نقدی

ابعاد سازه

5*10

نوع چاپ

بنر

محل نصب

khoramshahr
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

بیلبورد ۲۴ متری بلوار نقدی

سازه اول از سمت چهار راه وجه روبه چهار راه

این سازه تا 1402/01/14 رزرو می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه آزاد می باشد.
1402/01/14
ثبت درخواست رزرو سازه
1680480000