سازه یک

کد 01
میدان مطهری

ابعاد سازه

5*6

نوع چاپ

بنر

محل نصب

khoramshahr
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

بیلبورد ۳۰ متری میدان مطهری نبش بلوار ۴۰ متری

این سازه تا 1402/2/4 رزرو می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
1402/2/4
ثبت درخواست رزرو سازه
1682294400