سازه ۱۰

کد 10
میدان ظفر

ابعاد سازه

5*10

نوع چاپ

بنر

محل نصب

khoramshahr
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

بیلبورد ۵۰ متری

میدان ظفر (پمپ بنزین) وجه رو به میدان

این سازه تا 1401/9/9 رزرو می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
1401/9/9
ثبت درخواست رزرو سازه
1669766400