سازه ۱۴

کد 14
میدان ظفر

ابعاد سازه

4*3

نوع چاپ

بنر

محل نصب

khoramshahr
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

استرابورد ۱۲ متری حدفاصل میدان کوی بهروز تا میدان ظفر (میدان پمپ بنزین) – سازه دوم

 

 

این سازه تا 1401/12/29 رزرو می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
1401/12/29
ثبت درخواست رزرو سازه
1679270400