سازه ۲۰

کد 20
بلوار علی این ابی طالب

ابعاد سازه

4*3

نوع چاپ

بنر

محل نصب

khoramshahr
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

استرابورد ۱۲ متری حدفاصل میدان کوی بهروز تا میدان ظفر (میدان پمپ بنزین) – سازه هشتم

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
ثبت درخواست رزرو سازه