سازه ۲۴

کد 24
شاپور

ابعاد سازه

3*2

نوع چاپ

بنر

محل نصب

abadan
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

لایت باکس بلوار شاپور حد فاصل سیتی سنتر تا خیابان امیری سازه دوم

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
ثبت درخواست رزرو سازه