سازه ۳۰

کد 30
شاپور

ابعاد سازه

3*2

نوع چاپ

بنر

محل نصب

abadan
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

لایت برد بلوار شاپور روبه روی بیمارستان شرکت نفت سازه چهارم

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
ثبت درخواست رزرو سازه