سازه ۳۱

کد 31
شاپور

ابعاد سازه

3*2

نوع چاپ

بنر

محل نصب

abadan
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

انتهای بلوار شاپور نبش سه راهی میدان طوطیا

 

این سازه تا 1401/02/08 رزرو می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
1401/02/08
ثبت درخواست رزرو سازه
1651104000