سازه ۴

کد 04
بلوار نقدی

ابعاد سازه

4*6

نوع چاپ

بنر

محل نصب

khoramshahr
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

بیلبورد ۲۴ متری بلوار نقدی

سازه دوم از سمت چهار راه وجه رو به چهار راه

این سازه تا 1401/08/12 رزرو می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
1401/08/12
ثبت درخواست رزرو سازه
1667433600