سازه ۵

کد 5
میدان مطهری

ابعاد سازه

5*10

نوع چاپ

بنر

محل نصب

khoramshahr
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

بیلبورد ۲۴ متری بلوار نقدی

سازه دوم از سمت چهار راه وجه رو به پل

این سازه تا 1401/4/16 رزرو می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه آزاد می باشد.
1401/4/16
ثبت درخواست رزرو سازه
1657152000