دوره جامع وب آفرینی

▷ از نقطه صفر تا رسیدن به اولین درامد ◁

محدوده توان ما ، تصورات شماست.

دوست واقعی کارآفرین در سختی و مشکلات کیست؟

می خواهی کارآفرین باشی؟ روزهای سختی در پیش روی تو قرار دارد که به تو نمی‌گویند، واقعیت کارآفرینی در زندگی‌نامه آنهایی است که قبلا مسیر را رفته‌اند و در زمانی که از پول و شهرت سیرآب شدند حقایق را تعریف کردند.
به چه موضوعی علاقه مند هستید ؟
تبلیغات